Konttorikonehuolto A&A ky:n

yleiset huutokauppaehdot

1. Soveltamisala

Nämä ovat huutokauppaehdot, joita sovelletaan Konttorikonehuolto A&A ky (myyjä) sekä ostajan välillä, kaikissa osapuolten välisissä sekä myyjän itsensä ja myyjän kolmannen osapuolen puolesta myyntiin asetettujen tuotteiden myynti-ja/tai ostotapahtumissa, ellei toisin ole sovittu. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä huutokauppaehtoja. Jokainen myynti- ja/tai ostotapahtuma on kulloinkin voimassa olleiden huutokauppaehtojen alainen, joko huutokapan päättymis- tai kaupantekopäivämäärän mukaan. Myyjä olettaa, että huutokauppaan huutokaupat.com –sivustolla ja/tai muilla tavoin toteutuneisiin kaupantekoihin osallistuessaan ostaja on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä huutokauppaehdot. Jättäessään ensimmäisen tarjouksensa ostaja sitoutuu noudattamaan näitä huutokauppaehtoja. Jos ostaja ei suostu sitoutumaan näihin huutokauppaehtoihin hänen ei tule tehdä tarjousta.

2. Ostajan vastuu

Jättämällä tarjouksen ostaja sitoutuu ostamaan kohteen. Ostaja on vastuussa kaikista jättämistään huutotarjouksista, joissa ostaja on käyttänyt huutokaupat.com –sivustolta saamiaan käyttäjätunnuksia ja/tai kirjallisella tarjouksellaan osallistuessaan myyjän ylläpitämiin huutokauppoihin ja/tai muilla tavoin toteutettuihin kauppoihin. Ostaja on vastuussa huutokaupat.com –sivuston käyttäjätunnuksistaan ja kaikista mahdollisista käyttäjätunnuksiensa väärinkäytöksistä ja niistä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista.

3. Huudettavien kohteiden kunto sekä kaupan kohteisiin tutustuminen

Huutokaupattavat kohteet on määritelty myyjän toimesta hyvää kauppatapaa noudattaen. Arviot ovat myyjän antamia arvioita. Huutokaupattavat ja/tai muilla tavoin myytävät tuotteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kun ne huutokauppa- ja/tai kauppahetkellä ovat. Myyjä ei vastaa millään tavalla huutokaupattavan kohteen kunnosta tai soveltuvuudesta alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Kohde myydään kauppalain 19§:n mukaisesti ”sellaisena kuin se on.” Ostaja on velvollinen tarkastamaan huolellisesti kohteen, eikä hänellä ole oikeutta kaupan purkuun, ellei ole tapahtunut sellaista virhettä, joka kauppalain 19 ja 20 §§:n nojalla oikeuttaisi siihen.

Ostaja on velvollinen tarkastamaan myytävän kohteen huolellisesti sekä tutustumaan kaupan kohteisiin niistä tehtävän sitovan huutotarjouksen ja/tai kirjallisen tarjouksen edellyttämällä tavalla ja muodostaa itsenäinen näkemys omaisuusarvosta, johon huutaja voi perustaa huutonsa. Tutustumiseen myyjä varaa kulloinkin mahdollisuuden ennen huutokauppaa ja/tai muilla tavoin toteutettaviin kauppoihin.

4. Osallistuminen huutokauppaan

Osallistuminen myyjän huutokauppaan tapahtuu virtuaalisesti huutokaupat.com osoitteessa tai jättämällä kirjallinen tarjous myyjän toimipaikkaan: Paroistentie 2 13600 Hämeenlinna, huutokauppailmoituksessa ilmoitettuna huutoaikana. Huutokaupat.com- sivuston ylläpitäjä Mezzoforte Oy ja/tai Konttorikonehuolto A&A ky pidättävät oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä ja/tai hyväksymästä ostajaa osallistumaan myyjän kulloiseenkin käynnissä olevaan huutokauppaan, esimerkiksi ostajan laiminlyötyä jonkin aiemman huutokauppatapahtuman maksut myyjälle, tai yleisesti huutokaupat.com –sivuston ilmoittajille.

5. Huudon hyväksyminen/hylkääminen
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous.

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan 7 (seitsemän) arkipäivän kuluessa huutokaupanpäättymisestä, huudon hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

6. Maksutavat
Maksu verkkopankkimaksuna: Osuuspankki, Nordea, Sampo Pankki, Handelsbanken, S-pankki, Tapiola-pankki, Säästöpankit/Aktia, Ålandsbanken tai summan ylittäessä 50 000 euroa, lasku/tilisiirto. Myyjä hyväksyy vain tilisiirto- ja/tai verkkopankkisuoritukset.

Maksuehto 2 (kaksi) päivää netto.

Viivästyskorko on korkolain 4§:n 1 momentin mukainen, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.

7. Hinta
Huutohinta on veroton hinta, eli hintaan lisätään aina voimassaoleva arvonlisävero ellei muuta erikseen ilmoiteta.

8. Vastuu
Tuotteet myydään siinä kunnossa, kun ne huutokauppa ja/tai kauppahetkellä ovat. Täysimääräinen vastuu tuotteista siirtyy korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle välittömästi kun korkein huuto on hyväksytty. Tuotteita ei saa siirtää myyjän tontilta ennen ostohinnan täysimääräistä suoritusta.

Myyjä ei myönnä takuuta, eikä vaihto-/palautusoikeutta myytäviin tuotteisiin miltään osin.

9. Omistusoikeuden siirtyminen
Ostaja saa huutokaupalla ja/tai muilla tavoin myyjältä ostamaansa omaisuuteen omistusoikeuden ja oikeuden määrätä omaisuudesta, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

10. Hallinta ja käyttö
Ostajalla on oikeus saada omaisuus haltuunsa, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

11. Tuotteiden nouto
Ostaja vastaa tuotteiden poiskuljetuksesta. Mikäli ostaja tilaa kuljetusliikkeen noutamaan ostamansa tuotteen, tulee ostajan ilmoittaa siitä etukäteen myyjälle. Myyjä luovuttaa tuotteet ainoastaan maksuvahvistusta ja/tai kuittia vastaan.

Kaikki hyväksytysti huudetut kohteet tulee olla poissiirrettynä 7 (seitsemän) vuorokauden kuluessa hyväksytyn huutokaupan päättymisestä, mikäli asiasta ei myyjän kanssa ole toisin sovittu. Myyjällä on oikeus periä vuokraa, hyväksytyn huudetun kohteen varaamasta neliötilasta, sisä- ja/tai ulkotiloissa 7 (seitsemän) vuorokauden ylimenevältä ajalta, katsomallansa kohtuullisella vuorokausikorvauksella. Mikäli huudot eivät ole noudettuna 3 (kolmen) kuukauden kuluessa, myyjä pidättää oikeuden soveltaa lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688)

12. Lisäkulut
Myyjä pidättää oikeuden vaatia perintäkulut ja muut mahdollisesti syntyneet lisäkustannukset ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet kustannukset ostajan maksettaviksi.

13. Huudosta vetäytyminen
Mikäli ostaja vetäytyy hyväksytystä huudosta, myyjän suostumuksella, tulee ostajan korvata myyjälle epäonnistuneen huutokaupan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset (27.3.1987/355 ja 5.1.1994/16). Vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkautumisesta on10%kaupanhinnasta,kuitenkin vähintään 100 euroa. Vahingonkorvausmaksu on arvonlisäverolain mukaan erä, josta ei suoriteta arvonlisäveroa.

15. Huutokauppaehtojen voimassaolo
Nämä huutokauppaehdot astuvat voimaan 3.7.2016 ja korvaavat edelliset voimassa olleet huutokauppaehdot.